α) Αντικαταβολή
β) Με κατάθεση στην τράπεζα κερδίζεται ένα 5%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR76 0171 0770 0060 7714 2510 175